به شرکت رنگسازی خورشید ارغوان خوش آمدید.

جدول محاسبه ضخامت فیلم تر بر حسب میکرون

جدول محاسبه ضخامت فیلم تر بر حسب میکرون

مثال: اگر درصد جامد رنگ پس از افزودن تینر 60 درصد باشد وحداقل ضخامت خشک مورد نیاز 150 میکرون باشد،کافیست دو عدد فوق را در جدول بالا پیدا نموده محل تلاقی این دو عدد،ضخامت فیلم تر برای اجرا را بما میدهد.

درصد جامد پس از افزودن تینر:60 درصد

ضخامت فیلم خشک مورد نیاز:150 میکرون

ضخامت فیلم تر برای اجرای پوشش:250 میکرون

 

 

Volume Solids % (VS) = Dry Film Thickness (DFT) x 100/ Wet Film Thickness (WFT)

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.