به شرکت رنگسازی خورشید ارغوان خوش آمدید.

واحد کنترل کیفی و تولید

با توجه به اینکه کنترل کیفیت محصولات یکی از مهم ترین بخش های پروسه های تولید هر واحد تولیدی است لذا شرکت خورشید ارغوان خود را ملزم می داند که با بکار گیری افراد متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی و پرسنل مجرب و کارآزموده در فرآیند تولید و هم چنین حساسیت لازم درتمامی مراحل تولید اعم از تهیه مواد اولیه تا بسته بندی نهایی محصولات، رضایت مشتریان را جلب نموده و محصولات با کیفیت بالا ارائه نماید.