به شرکت رنگسازی خورشید ارغوان خوش آمدید.

واحد مهندسی فروش

این واحد با استفاده از افراد متخصص در زمینه بازار یابی رنگهای  صنعتی تشکیل گردیده است .کارشناسان این واحد ضمن داشتن مهارت لازم  در زمینه  بازاریابی، کارشناس رنگهای صنعتی بوده و شناخت کافی نسبت به استانداردهای بین المللی مربوطه را داشته  و همچنین اطلاعات فنی لازم را در  خصوص خواص و نوع کاربرد و چگونگی اجرای  رنگهای صنعتی را دارا میباشند .

ارائه خدمات قبل از فروش به مشتریان که شامل کمک به انتخاب سیستم پوششی مناسب ، اصلاح سیستم اجرای رنگ و همچنین کمک به مشتریان جهت  محاسبه صحیح میزان رنگ مصرفی جهت پروژه ها یا شرکت در مناقصات از دیگر وظایف این واحد میباشد.

ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان به کمک  واحد فنی آزمایشگاه از دیگر وظایف این واحد میباشد.