به شرکت رنگسازی خورشید ارغوان خوش آمدید.

واحد تحقیق و توسعه

شرکت خورشید ارغوان با توجه به تشکيلات سازماني ، امکانات آزمايشگاهي و کارگاهي و نيروي متخصص ،بطور مستمر پژوهش هاي مختلفي را در زمينه رنگ و پوشش انجام داده است كه منجر به ارائه محصولات متنوع ، کسب گواهینامه و تقدیر نامه از آزمایشگاههای معتبر و مصرف کنندگان متخصص  و سازمان استاندارد ملی ایران شده است .نتایج برخی از آنها به شرح زیر است:

 • تأيیدیه از پژوهشگاه صنعت نفت در خصوص پوشش های ضد خوردگی(زینک اتیل سیلیکات،میانه اپوکسی،رویه پلی اورتان)
 • تأيیدیه از پژوهشگاه صنعت نفت در خصوص پوشش های ضد خوردگی(زینک ریچ اپوکسی،میانه اپوکسی،رویه پلی اورتان)
 • تأيیدیه از پژوهشگاه صنعت نفت پردیس کرمانشاه در خصوص پوشش های بهداشتی(رنگهای نیتروسلولزی)
 • تأيیدیه از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص پوشش های ضد خوردگی(اپوکسی زینک فسفات پلی آمید اخرایی)
 • تأيیدیه از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص پوشش های آلکیدی(ضد زنگ اخرایی،میانه آلکیدی،رویه آلکیدی)
 • تأيیدیه از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص رنگهای بهداشتی مخازن و لوله های آب آشامیدنی (اپوکسی پلی آمید و اپوکسی پلی آمین
 • سازمان ملی استاندارد در خصوص پوششهای آلکیدی(پرایمر زینک کرومات آلکیدی)
 • پژوهشگاه تحقیقات صنعتی پارس پژوهان در خصوص پوشش های دریایی (رنگ Antifouling)
 • پژوهشگاه تحقیقات صنعتی پارس پژوهان در خصوص پوشش های ضد خوردگی (اپوکسی گللس فلیک)
 • پژوهشگاه تحقیقات صنعتی پارس پژوهان در خصوص پوشش های ضد خوردگی (اپوکسی فنولیک)
 • پژوهشگاه نیرو در خصوص پوششهای نسوز (رنگ نسوز 400 و 650 درجه )
 • موسسه تحقیقاتی رنگ امیرکبیر (مترا) در خصوص پوششهای آلکیدی (رنگ آلکیدی زینک کرومات)

در كنار دستاوردهاي فوق، پروژه هاي بسياري نيز هم اكنون در واحد به اتمام رسيده است و يا مراحل پاياني خود را مي گذراند. تيم تحقيقاتي و مشاورين شركت رنگ خورشید ارغوان در ساليان متمادي همواره از افراد توانمند و صاحب نظر بهره جسته است.