به شرکت رنگسازی خورشید ارغوان خوش آمدید.

جدول محاسبه نقطه شبنم

جدول محاسبه نقطه شبنم

محاسبه نقطه شبنم Dew Point)):نقطه شبنم دمایی است که در آن نقطه رطوبت موجود در هوای اطراف روی سطح متراکم می شود.در زمان اعمال پوشش باید دمای سطح مورد اجرا حداقل 3 درجه سانتیگراد بالاتر ازین نقطه باشد.این دما باید در طول اجرای پوشش حفظ شود.

مثال:اگر در زمان اعمال پوشش رطوبت نسبی هوا 60 درصد و دمای محیط 25 درجه باشد،مطابق جدول بالا نقطه شبنم 16.2 خواهد بود.بنابراین هیچ پوششی نباید اعمال گردد مگر اینکه دمای سطح مورد نظر حداقل به 19.3=16.3+3 رسیده باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.